ΕνTaxis | Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Blog Posts | Ιστολόγιο

ασφαλώς  entaxis  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Ζωής - Κατοικιών - Αστικής  Ευθύνης  Οχημάτων  -  Σκαφών

Διαβάστε περισσότερα...

Φορολογικές δηλώσεις 2017 νομικών προσώπων: Έντυπο Ν και έως 27 τα δικαιολογητικά

Τον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των "εντύπων Ν", για τις φορολογικές δηλώσεις 2017, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων (ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών και λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων) καθορίζει απόφαση που εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Διαβάστε περισσότερα...

Οι Πελάτες μας:

Το λογιστήριο είναι δική μας δουλειά.
Εσείς ασχοληθείτε με την επιχείρησή σας.